Šī gada 21.decembrī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) noritēja mācību semestra noslēguma pasākums “Ceļā pie Ziemassvētkiem”. Katrs klašu un kursu kolektīvs rādīja svētku priekšnesumu. Pasākuma laikā varēja dzirdēt ne tikai dziesmas, bet arī skatīt lustīgas dejas, teātra uzvedumus un vērot video.
Pasākums iesākās ar īsu modesskati, kurā tika demonstrēti tērpi, kas tika augstu novērtēti konkursā Lietuvā. Ir patiess prieks par katru klases un kursa kolektīvu un viņu sniegumu, atklājās jauni talanti. Mūsu izglītojamie prot pārsteigt gan ar dziesmu izpildījumu, teātra uzvedumiem, dejām, pat akrobātiskiem vingrinājumiem.


Pasākuma turpinājumā direktore B. Vizule un direktores vietniece izglītības jomā A.Krēmane pasniedza zelta, sudraba un bronzas liecības izglītojamajiem par augstiem zināšanu sasniegumiem, kā arī naudas balvas, ko sarūpējusi direktore, sadarbojoties ar sponsoriem. Direktores vietniece informēja par konkursa “Gada klase” rezultātiem. 1.vietu ieguva 9.a klase, audz.I.Circene, 10.b klase, audz.S.Heninga un 1.kurss, audz.A.Jansone. Šie klašu kolektīvi pretendē uz galveno balvu – bezmaksas mācību ekskursiju.
Tad ieradās Ziemassvētku vecītis, kurš katram klases kolektīvam izsniedza saldumus. Klašu, kursu kolektīvi kopā ar saviem audzinātājiem izteica vēlējumu visiem klātesošajiem un devās uz skatuvi, lai iemūžinātu šo skaisto mirkli pie svētku eglītes.


Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?