27. decembrī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāji tikās ar skolas bijušo absolventu, tagadējo Teikas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju (zēniem) skolotāju Pēteri Kaļvu, lai runātu par aktualitātēm kompetenču izglītībā.
Pēteris Kaļva ir viens no koordinatoriem, kas aktīvi līdzdarbojas tehnoloģiju jomas materiālu izstrādē. Bija ļoti interesanti klausīties un aktīvi līdzdarboties gan spēlējot mācību spēles, gan strukturējot mācību stundu. Skolotāji ieguva dziļāku izpratni par vērtēšanu, īpaši pašvērtēšanu.


Skolotāji ir pateicīgi par sniegtajiem atbalsta materiāliem un pamudinājumu mainīties un plānot vēl interesantākas mācību stundas. Lepojamies ar savu skolas absolventu Pēteri Kaļvu un ceram uz turpmāko sadarbību.
3. janvārī skolotāji pulcējās uz kursiem, ko vadīja Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Irēna Šaicāne. Kursu temats “Mācību procesa didaktikas modeļi mūsdienīgas izglītības apguvē”. Skolotājai ir ļoti bagāta pedagoģiskā pieredze, viņa ir vairāku grāmatu autore. Nodarbību laikā tika runāts gan par mācību metodiku, gan mācību stundas uzbūvi, gan par to, kas ir labs skolotājs, gan par laimi un prieku. Skolotāji strādāja gan grupās, gan pāros, skatījās interesantus video, saņēma ļoti lietderīgus materiālus ikdienas darbam. Pateicamies skolotājai Irēnai par lieliskajiem materiāliem, ieteikumiem un lielisku uzstāšanos.
Direktores vietniece Anna Krēmane


Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?