31. janvārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem un klausīties lekciju “Kā mēs sargājam Latviju.” Ļoti pārliecinoši, saistoši, interesanti par mūsu valsts vērtībām, iespējām rūpēties par savu valsti Latviju, aizstāvēt to stāstīja un prezentēja Liene Liepiņa un Kaspars Kalnbērzs.


Mūsu skolas jaunieši apgūst valsts aizsardzības mācību, ir par daudz ko informēti, bet šī tikšanās jauniešos mudināja vēl vairāk domāt par pilsonisko atbildību un patriotismu, kā arī savu nākotnes karjeru.
Latvijas Republikas aizsardzības ministrs, Ministru prezidenta biedrs Dr.Artis Pabriks dāvināja skolai ļoti vērtīgu grāmatu “Latvijas valsts stāsts” ar šādu ierakstu:
“Šis ir Latvijas stāsts. Jebkura valsts ir cilvēku ideju, vēlmju un reālas rīcības rezultāts. Novēlam aizrautību un uzcītību, iepazīstot svarīgākos mūsu valsts un tautas vēstures notikumus, sākot no Latvijas valsts dzimšanas Pirmā pasaules kara apokalipses laikā līdz ilgstošajai dzīvei padomju režīma apstākļos, neatkarības atgūšanai un Latvijas turpmākajai virzībai 90. gados un mūsdienās! “

Anna Krēmane,
direktores vietniece izglītības jomā


Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?