26. februārī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāji pulcējās uz kārtējo metodisko dienu, lai dalītos pieredzē un runātu par aktualitātēm kompetenču izglītībā.
Nodarbību sākumā direktores vietniece izglītības jomā prezentācijā akcentēja galveno par caurviju prasmēm, par kurām jādomā, plānojot mācību stundas. Īpaši uzsvēra par mācību stundas mērķa izvirzīšanu. Iepazīstināja ar metodiskās padomes lēmumu, ka jaunajā mācību gadā metodiskās komisijas vairs nebūs, bet darbosies skolotāju sadarbības grupas.


Latviešu valodas un literatūras skolotāja Gunita Čubare kolēģiem stāstīja, kā attīsta radošumu un domāšanas prasmes literatūras stundās. Demonstrēja mācību stundu fragmentus, kā arī ar gandarījumu runāja par valodu konkursu, ko valodu metodiskā komisija organizēja skolēniem. Skolotāja Anna Krēmane pastāstīja un praktiski parādīja, kā skolēni paši nonāk līdz stundas mērķa formulējumam.
Vēstures skolotāja Zanda Arnicāne stāstīja un lūdza praktiski arī darboties visiem skolotājiem grupās, lai parādītu, kā attīstīt kritisko domāšanu, mācīties argumentēt, analizēt. Grupu darba temats bija par ātro kredītu lietderību šodien.
Kolēģi ļoti atraktīvi iekļāvās darbā un apguva jaunas iemaņas, kā klasē var organizēt grupu darbu.
Vēstures skolotājs Ainārs Strads un matemātikas skolotāja Lienīte Līcīte iepazīstināja kolēģus, ko jaunu uzzinājuši metodiskajā dienā Rugāju novadā. Stāstīja par vērotajām mācību stundām, nodarbībām un novitātēm kompetenču izglītībā.
Direktore Biruta Vizule izstāstīja kolēģiem par iespējām projektā “Pumpurs”, kurā skolā sāks darboties jau marta mēnesī.
Nodarbības noritēja sirsnīgā un radošā atmosfērā. Turpināsim vērot kolēģu stundas un dalīties pieredzē, jo pedagogi ir radoši un ieinteresēti arvien profesionālāk strādāt.

Direktores vietniece izglītības jomā Anna Krēmane


Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?