Šī gada 3.aprīlī Balvu profesionālajā un vispārizglītojošā vidusskolā notika profesionālās izglītības forums – “Atslēga uz darba tirgu”. Pasākumā piedalījās uzņēmēji, profesionāļi, jaunieši un darba ņēmēji, kopā - 140 foruma dalībnieki. Foruma moderatore - Pieaugušo neformālās izglītības centra “Azote” vadītāja M.Castrova.


Forums iesākās ar Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja A.Pušpura, uzrunu aicinot klātesošos pievērst lielāku uzmanību iespējai apgūt profesionālo izglītību, jo tā paver plašas iespējas darba tirgū. Izglītības iestādes direktore B.Vizule uzrunājot viesus un klātesošos vēlēja, lai šī foruma laikā katrs rastu atbildi uz sev interesējošu jautājumu. Lai vairāk šādu kopīgu tikšanās reižu, kad var uzzināt par notiekošo darba tirgū, par skolas piedāvātajām iespējām un par to, ko sagaida jaunietis un darba devējs.
Paneļdiskusijā par profesionālo izglītības aktuālākajiem jautājumiem piedalījas: A.Pušpurs - Balvu novada pašvaldības priekšsēdētājs, B. Bašķere- Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece, pedagogu un pieaugušo izglītības jomā - departamenta direktora pienākumu izpildītāja, A. Petrova - Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Konventa priekšsēdētāja, Balvu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece, I. Kaļva - Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Konventa pārstāve, Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja, Balvu novada Domes deputāte; B.Vizule - Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktore, U. Bernatoviča - Imidža skolas-studijas “Unastyle” dibinātāja un direktore, mācību programmu, semināru un meistarklašu autore un lektore, stilistu un vizāžistu eksperts IZM akreditācijas komisijās, E. Patmalniece – multimāksliniece, gleznotāja, A.Grosberga - stiliste, psiholoģe, Juris Guntis Vjakse - Latvijas Darba devēju konfederācijas Latgales reģiona koordinators, I. Korsaks - A/S “Latvijas valsts meži” kokmateriālu pārvadājumu piegāžu vadītājs, S. Kindzule - Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāles vadītāja, Balvu novada domes deputāte, E. Kaļva - SIA “Amati Print” vadītāja, dizainere, Jāņa Rozentāļa mākslas skolas absolvente, I. Saide - Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas absolvents, SIA “ČIVIX” valdes priekšsēdētājs, pasākumu producents, biedrības “Nāc un tusē” priekšsēdētājs, R.Sockis - Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas absolvents, SIA “Kokpārstrāde 98” ražošanas vadītājs, I. Salmanis - Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Konventa pārstāvis, SIA “Amisa” valdes priekšsēdētājs , mēbēļu salona "Oāze” īpašnieks, J.Lelis – Jaunsardzes un informācijas centra jaunsardzes departamenta 2.novada nodaļas vadītājs, A.Kucins – Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs, J. Zeltiņš - Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas absolvents, JZ galdniecība īpašnieks, Alūksnes novada domes deputāts, M.Putniņš - SIA ”5V” būvdarbu vadītājs, I.Ozola – uzņēmēja, SIA “Oriflame”, E. Kapteine - Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas arodizglītības programmas “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” izglītojamā, BPVV skolas prezidenta mamma, V.Vējiņa - Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas arodizglītības programmas “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” izglītojamā.
Dalībnieki varēja vērot Balvu profesionālas un vispārizglītojošās vidusskolas meiteņu tērpu demonstrācijas. Modes māksliniece, gleznotāja E. Patmalniece vadīja lekciju “Mans karjeras ceļš”. Foruma otrajā daļā paneļdiskusijas dalībnieki piedalījās apaļā galda diskusijā par iespējām un izaicinājumiem profesionalajā izglītībā, veidojot jaunus kontaktus un sadarbības iespējas. Vēlāk sekoja iepazīšanās ar izglītības iestādes vidi. Pēc jauno iespaidu gūšanas, foruma dalībnieki piedalījās dažādās radošajās meistardarbnīcās, kur varēja apgūt šūšanas, rokdarbu, kokamatniecības, gleznošanas, skaistumkopšanas, komerczinību un Valsts aizsardzības mācības prasmes.
Forums noslēdzās ar rezultātu apkopojumu, svarīgu atziņu izteikšanu un 8 balvu izlozi foruma dalībniekiem. Paldies SIA “Senda Dz” vadītājai Dz.Sprudzānei par  2 dāvanu kartēm balvu ieguvējiem


Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?