Šī gada 18.aprīlī, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā notika Lieldienām veltīts pasākums.

Pasākums iesākās ar izglītības iestādes direktores uzrunu, vēstot, ka Kristus augšāmcelšanās svētki ir svarīgi ikvienā ģimenē visā pasaulē. B.Vizule vēlēja ikvienam klātesošajam gaidītus, skaistus un krāsainus Lieldienu svētkus.

Pasākuma laikā uzrunu teica arī jaunievēlētā skolas prezidente Laura Garā, paužot pateicību un prieku par uzticētajiem jaunā amata pienākumiem, kurus solījās pildīt no sirds. L.Garā vēlēja, katram šo Lieldienu laiku pavadīt mierīgi un  pārdomāti, lai ikviena izglītojamā brīvdienas ir izdevušās.

Ciemos bija ieradies Kubulu kultūras nama jauktais vokālais ansamblis, A.Ločemeles vadībā,  kurš priecēja ar garīgā izpildījuma dziesmām.

Pasākums turpinājās ar skolas Izglītojamo pašpārvaldes priekšnesumu, kurā meitenes vēstīja par to, kas ir Lieldienu laiks. Kādas tradīcijas ievērojam Latvijā, īpaši uzsverot, ka svarīga ir nedēļa pirms Lieldienām, un katrā dienā esošajām aktivitātēm – Pūpolsvētdienā, Zaļā ceturtdienā , Lielajā piektdienā, Klusajā sestdienā un Lieldienās veicamajiem darbiem un  tradīcijām.

Papildus informāciju skatīt  https://www.facebook.com/bamatniekuvs/ !

Priecīgas, skaistas un saulainas Lieldienas!


Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?