5. jūnijā uz klašu un kursu audzinātāju MK noslēguma sanāksmi tika aicināti klašu un kursu audzinātāji un direktores vietniece izglītības jomā Anna Krāmane. Sanāksmes mērķis bija apkopot šajā mācību gadā paveikto klašu un kursu audzināšanas darbā un novērtēt metodiskās komisijas darbu šajā mācību gadā.
Vispirms bija iespēja noklausīties MK vadītājas Benitas Urtānes prezentāciju, kurā apkopota informācija, kas atspoguļota klašu un kursu audzinātāju iesniegtajās atskaitēs, kā arī MK vadītājas vērojumi, pārdomas. Tad sekoja neliela diskusija par paveikto.


Atgriezeniskā saite šoreiz – katrs klases un kursa audzinātājs tika lūgts uz glītas krāsainas lapiņas uzrakstīt klašu/kursu audzinātāju MK darba un vadītājas vērtējumu, kā arī ieguvumus un trūkumus, ieteikumus nākamajam mācību gadam.
Sanāksmes beigās katrs klases un kursa audzinātājs saņēma pārsteiguma balvu un īpašu sertifikātu ar sev raksturīgu titulu, ko bija ievērojusi MK vadītāja audzināšanas darbā.
Paldies skolas direktorei Birutai Vizulei par sarūpētajām pārsteiguma dāvaniņām, kafiju un saldumiem, kas visus iepriecināja darba dienas beigās.

Benita Urtāne,klašu/ kursu audzinātāju MK vadītāja

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?