13.jūnijā profesionālās izglītības programmas „Kokizstrādājumu izgatavošana” 1.-3.audzēkņi un vispārizglītojošo mācību programmu audzēkņi devās mācību ekskursijā uz uzņēmumiem A/S „Latvijas finieris„ un SIA „Kokpārstrāde 98”. Apmeklējot uzņēmumus jaunieši iepazina to ražošanas procesu no materiāla iegādes līdz gala rezultātam. Kā atzina AS „Latvijas finieris” pārstāvis, dažkārt uzņēmuma nosaukums maldina par uzņēmuma ražošanas procesa gala rezultātu, būtībā, ražošanas procesa rezultāts ir saplāksnis, kuru ražo no finiera.

Jāteic, paldies, A/S “Latvijas Finieris” par ikgadēju saplākšņa materiāla dāvinājumu izglītības iestādei. Lieliska sadarbība izglītības iestādei izveidojusies ar SIA „Kokpārstrāde 98", kar ir kokapstrādes uzņēmums Siguldas novadā, kas nodarbojas ar līmēto sagatavju, krāsotu dekoratīvo elementu, palodžu un dažādu apdares materiālu izgatavošanu. Tiek attīstīta arī karkasa māju ražošana. Uzņēmums piedāvā gan prakses vietu, gan darbavietu kokapstrādes cehos un mehāniskajā dienestā. Šogad trīs 4.kursa audzēkņi pirmo gadu iziet kvalifikācijas praksi SIA „Kokpārstrāde 98",- prieks satikt „savējos” arī mācību ekskursijas laikā. Daudzi jaunieši atsaucās uz piedāvāto iespēju vasarā strādāt uzņēmumā. Vien jānokārto dažas formalitātes un ceļš uz pirmo oficiālo algu varēs sākties! Uzņēmums jauniešiem nodrošinās arī bezmaksas dienesta viesnīcu. Jāteic, paldies, SIA “Kokpārstrāde 98” par uzņemšanu un pusdienām visiem mācību ekskursijas dalībniekiem un degvielas apmaksu. Uzņēmums SIA “Kokpārstrāde 98” plāno arī turpmāk sadarboties ar izglītības iestādi, atbalstot profesionālās izglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” audzēkņus ar „Vītolu fonds” stipendijām.











Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?