PROGRAMMAS: VEIDS Arodizglītības programma

PROGRAMMU KOPA:  Šūto izstrādājumu izgatavošana

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA: Šuvējs, otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA: Pamatizglītība

ĪSTENOŠANAS ILGUMS: Viens gads (1560 stundas )

IEGUVES FORMA: Klātiene

Mācāmies šūšanu vienu gadu

Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā turpinās izglītojamo uzņemšana bez vecuma ierobežojuma arodizglītības klātienes programmā “Šūto izstrādājumu izgatavošana”.

Skolā ir labi aprīkotas šūšanas darbnīcas, kurās audzēknes strādā ar profesionālajām iekārtām.

Mācības notiek no septembra līdz martam. Šajā laikā audzēknes apgūst šādus mācību priekšmetus: apģērbu izgatavošanas tehnoloģiju, tekstilmateriālmācību, tērpu stila mācību, tērpu un modes vēsturi, apģērbu konstruēšanu un modelēšanu, apģērbu izgatavošanu, aksesuāru izgatavošanu, kā arī zīmēšanu, kompozīciju un apģērba dizainu, profesionālo svešvalodu (angļu), sabiedrības un cilvēka drošību un profesionālo saskarsmi.

Mācības notiek katru dienu, iespējams arī pēcpusdienā, tāpēc tās iespējams apvienot ar darbu vai bērniņa audzināšanu. Pagājušajā gadā tas veiksmīgi izdevās 18 absolventēm.

Marta mēnesī  audzēknes kārto eksāmenus konstruēšanā – modelēšanā (tests, praktiskā daļa) un apģērbu izgatavošanas spectehnoloģijā (tests, praktiskā daļa).

No marta līdz jūnijam (14 nedēļas) skolā tiek organizēta kvalifikācijas prakse. Darba laiki tiek saskaņoti. Prakses laikā ar audzēknēm strādā profesionālas skolotājas, kuras palīdz arī sagatavoties eksāmeniem.

Prakses noslēgumā notiek prakses aizstāvēšana, kvalifikācijas eksāmens (tests, praktiskā daļa) un izlaidums paššūtos tērpos.

Iegūtās prasmes noderēs pašizglītoties visas dzīves garumā, paaugstinot savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām vai vienkārši kā vaļasprieks.

Skola sadarbojas ar salonu “Burda”, šujmašīnu ražotājiem “Bernina”, šūšanas ražotnēm, vietējiem uzņēmējiem, augstskolām, ar citām profesionālajām skolām Latvijā un Lietuvā u. c..

Skolā iespējams līdzdarboties vietējos un starptautiskajos projektos.

Par labu darbu skola mūs apbalvo ar ekskursijām. Apmeklējam dažādas ražotnes, mākslas un dizaina muzejus, izstādes, modes skates, modeļu studijas, radošos pasākumus kā arī citas profesionālās skolas un augstskolas.

Skolai ir pilnībā renovēts internāts.

Laipni aicinām!Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?