Profesionālās izglītības programmas veids – Arodizglītības programma
Iegūstamā kvalifikācija - Apdares darbu strādnieks
Kvalifikācijas līmenis – Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – Pamatizglītība (no 17 gadu vecuma)
Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums – Viens gads (1560 stundas)
Profesionālās izglītības ieguves forma – Klātiene

Iegūsti kvalifikāciju TIKAI viena gada laikā!

Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā turpinās izglītojamo uzņemšana arodizglītības klātienes programmā “Būvdarbi”.
Šinī mācību programmā tiks sagatavoti apdares darbu strādnieki, kas veic apdares darbus visa veida būvēs atbilstoši projekta, būvnormatīvu, standartu un kvalitātes prasībām, ievērojot darba vadītāja, apdares darbu tehniķa vai vadošā speciālista norādījumus. Apdares darbu strādnieks spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas darba vietā un pielietot instrumentus, izvēlētās tehnoloģijas, būvmateriālus un palīgaprīkojumu.
Mācību process tiek nodrošināts ar labākajām tehnoloģiskajām iekārtām, aprīkojumu un darba instrumentiem. Pieteikšanās līdz šī gada 20.augustam. Nepalaid garām savu iespēju!

 Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?