Sākoties jaunajam mācību gadam, 6.septembrī uz Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (BPVV) konventa sēdi, tika aicināti izglītības iestādes konventa biedri un BPVV mācību praksēs iesaistītie uzņēmēji, lai sniegtu pārskatu par 2018./2019.mācību gadā paveikto un aktualizētu jautājumu par profesionālās izglītības attīstību un tālāku virzību BPVV.
Tika aktualizēts jautājums par Valsts aizsardzības mācības programmas nozīmīgumu pierobežā, tāpat par audzēkņu skaitu profesionālo izglītības programmu kursos. Diskutējot par BPVV piedāvātajām

profesionālās izglītības programmām, klātesošie viennozīmīgi atzina, ka BPVV gatavo speciālistus nevis darbam konveijerā, bet individuālas, radošas personības savas meistarības izpaušanai. Kā norādīja Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos. I.Dundure, ar profesionālās izglītības programmām „Tērpu stila speciālists” un „Kokizstrādājumu izgatavošana” BPVV ir atpazīstami. Latvijas Darba devēju konfederācijas Latgales reģiona koordinators J.G.Vjakse uzsvēra, ka būtiski ir tikt profesionālās izglītības tirgus apritē, lai Balvi tiktu iezīmēti kā konkurenti. Saeimas deputāts A.Kazinovskis atzina, ka BPVV atrodas stratēģiski izdevīgā vietā, tomēr skaidrs, ka visam pamatā ir finansējums un profesionālās izglītības iestādei neatkarīgi no dibinātāja būtu jāsaņem valsts finansējums un kopīgiem spēkiem jācenšas panākt atbalsts. Teiktajam piekrita arī Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja I.Kaļva, norādot, ka aktīvi norit darbs pie programmu aktualizēšanas un nolemts vērsties Izglītības un zinātnes ministrijā, turpinot iesākto valsts stipendiju nodrošināšanā.
Konventa sēdes noslēgumā gan uzņēmēji, gan amatpersonas bija vienisprātis, ka profesionālās izglītības nākotnes atslēga ir darba vidē balstītās mācībās, kas arī ir BPVV mērķis.Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?