24. septembrī pēcpusdienā skolotāji pulcējās uz pirmo metodisko dienu šajā mācību gadā. Tā jau ir ierasts, ka mēnesī vienu dienu kolēģi dalās pieredzē, mācās cits no cita. Šogad visi strādājam pie tēmas- skolēna pašvadītā mācīšanās.
Septembris ir arī dzejas mēnesis, tādējādi katram bija kāda atziņa, dzejas rindas, ko vēstījuši latviešu dzejnieki. Direktores vietniece izglītības jomā A.Krēmane iepazīstināja ar kursos gūtajām atziņām par pāšvadīto mācīšanos.Turpināja skolotājas Benita Urtāne un Iluta Balule, kas ir arī jomu koordinatores un ir apmeklējušas kursus par minēto tēmu.

Skolotāji, dzerot kafiju, tēju, iesaistījās diskusijā, dalījās pieredzē, kā plāno un vada stundas, lai veicinātu skolēnu pašvadīto mācīšanos. Interesantu piemēru stāstīja latviešu valodas un literatūras skolotāja Gunita Čubare.
Profesionālo mācību priekšmetu skolotāja Anita Matule- Bordāne un mājturības un tehnoloģiju skolotāja S.Veina vasarā apmeklēja kursus “Ilgtspējīgā modes dizaina domāšana”. Savā prezentācijā iepazīstināja ar aktualitātēm tekstīliju jomā, stāstīja par apģērba otrreizējo transformāciju un demonstrēja izgatavotos paraugus: cepures, pastalas, apģērbus.
Noslēgumā skolotāja Ināra Orbidāne organizēja atgriezenisko saiti, kā pedagogi ir jutušies, vai ko ir ieguvuši. Rezultāts liecināja, ko nodarbības ir bijušas ļoti vērtīgas.

 

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?