Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu pilsēta, LV-4501, Latvija
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

GPS koordinātes: 57°08'17.6"N 27°14'38.7"E

 

 

Amats

 

Vārds, uzvārds

 

Tālrunis

 

e-pasts

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktore

Biruta Vizule

26178911

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Direktores vietniece izglītības jomā

Inta Vilkaste 

28363183

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Direktores vietniece metodiskajā darbā

Benita Urtāne

26380481

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Direktores vietniece profesionālās izglītības darbā

Inga Čipate

26446158

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Direktores vietniece izglītības jomā darbā ar izglītojamajiem un pašpārvaldi

Arnita Gaiduka

29169593

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzine

Biruta Kožuškeviča

29338180 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sociālais pedagogs

Agnese Circene

27863786

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Speciālais pedagogs

Sigita Loča

28617217

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas internāts

Aija Pasičņika

26307488

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Izglītības darba speciālists pieaugušo un mūžizglītības jautājumos, Balvi, Brīvības 47

Biruta Kindzule

29444707

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lietvede 

Sanita Barbaniška 26243483

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.