Šī gada 27. – 29. septembrī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (BPVV) pedagogs Dz. Putniņs kopā ar 4.kursa izglītojamajiem E. Brantu, A.Voitu un R.Broku devās uz Jonišķu lauksaimniecības skolu, lai piedalītos radošajās meistardarbnīcās Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. g. projekta LLI-183 „Darba tirgus bez robežām” (MOBILITY) ietvaros.
Kopumā Jonišķu lauksaimniecības skolā zinības apgūst 550 audzēkņi, strādā vairāk kā 100 darbinieku personāls. BPVV audzēkņiem tika sniegta iespēja apmeklēt un gūt priekšstatu par skolas specializētajiem kabinetiem - floristikas, agrononomijas, metālapstrādes u.c.


Radošo darbnīcu uzdevums bija izveidot ziedu kompozīciju smiltīs. Kompozīcijas tēma - Eiropas teritoriālā sadarbība veltījums Latvijas, Lietuvas simtgadei. BPVV audzēkņi realizēja savu ideju “Latvija un Lietuva, abas māsas”. Rezultātā izveidojot abu valstu kartes, attēlojot arī kaimiņvalstis un Baltijas jūru.
Veiksmīgi izpildot meistardarbnīcu uzdevumu, jaunieši varēja doties ekskursijā. Tika apmeklēts Jonišķu dārza skulptūru parks, Baltā un Sarkanā sinagoga. Bet visievērojamākais ekskursijas apskates objekts, kā atzina jaunieši, bija Basketbola muzejs, ne velti šis muzejs ir lielākais Baltijā.
Jaunieši atzīst, ka Jonišķu lauksaimniecības skola var lepoties ar ilgtspējīgu un tīru vidi, kā arī mācību programmām, kuras saistītas ar mehāniku un agronomiju.


Vairāk informācijas par projektu atrodama: www.latlit.lv, www.europa.eu
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.