Laika posmā no šī gada 1. līdz 7.oktobrim Turcijas pilsētā Cesme norisinājās Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa” („E-Treasure – My Lovely Europe”) vadības grupas tikšanās. Šajā projektā piedalās septiņas izglītības iestādes no dažādām Eiropas valstīm: Polijas, Bulgārijas, Turcijas, Latvijas, Itālijas, Portugāles un Grieķijas.

Projekta finansējums Balvu Profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai ir 19 480,00 EUR. Projekta ilgums 28 mēneši, projekta uzsākšanas datums: 01.09.2017., projekta beigu datums: 31.12.2019.

Vadības grupas sanāksmē no Balvu Profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu pārtsāvēja skolas direktore Biruta Vizule un projekta koordinatore Inga Kaļva, kurā tika analizētas realizētās aktivitātes un precizēta plānoto aktivitāšu izpildes veidi un to norises laiki, mobilitāšu dalībnieku skaits, sasniedzamie rezultāti, projektā iesaistīto partneru aktivitātes, tāpat tika uzsvērts regulāras informācijas ievietošanas nozīmīgums projekta mājas lapā, kā arī informācijas par projekta izplatīšanu nozīme, kā arī citi organizatoriskie jautājumi. Tika diskutēts par neskaidrajiem jautājumiem, lai sekmīgi noritētu projekta īstenošana. Tikšanās laikā partnerskolu vadība tika iepazīstināta ar Haci Murat Hatice Ozssoy Aradolu Lisesi skolu un mācību darbu, lepojoties ar skolēnu augstajiem sasniegumiem pēc skolas absolvēšanas. Prieku par projekta aktivitātēm pauda Cesme pilsētas Izglītības departamenta vadītājs un Cesme pilsētas mērs, kurš rīkoja pieņemšanu un patiecās par izveidoto sadarbību. Tāpat tika organizēta ekskursija uz arheoloģisko izrakumu vietu Efesā, kas 2017.gadā iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā un kur atrodas arī Jaunas Marijas pēdējā dzīvesvieta, kuru 1967.gada 26. jūlijā apmeklēja Romas pāvests Pāvils VI. Turku kultūras un tradīcijas spilgti atainoja Izmiras bazārs.

Projekta „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa”   mērķis ir partnerskolu ilgtspējīga attīstība, palielinot skolēnu pamatprasmes, it īpaši Informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (IKT) un svešvalodās, kā arī stiprinot pedagoga profesionālo profilu.

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Erasmus+ programmā īstenoto projektu „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa” līdzfinansē Eiropas Savienība.

            Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājas lapā www.erasmusplus.lv.