12 decembra skolas pasākums kurā viesosies kokapstrādes uzņēmēji


valsts svētku apsveikums


Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas vārdā direktore Biruta Vizule pateicas Star of Hope Finland un Velku biedrībai par dāvinātajiem datoriem un monitoriem, kas palīdz nodrošināt kvalitatīvu ikdienas mācību procesu izglītības iestādē! IT tehnoloģijas strauji mainās, noveco un tāpēc ir patīkami, ka somu sadarbības partneri kopā ar “Velku biedrību” dod iespēju izglītības iestādei saņemt šāda veida atbalstu un palīdzību, jo mūsdienās izglītojamajiem mācību process nav iedomājams bez informāciju tehnoloģijām. Lai veiksmīga sadarbība turpmāk stiprina izglītojamo motivāciju labi mācīties un novērtēt dotās iespējas!

BPVV izglītojamās ar saņemto dāvinājumu


Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) 09.11.2023 jau sesto reizi organizēja apbalvošanas ceremoniju "Dari un mācies - viss tikai sācies!", kurā paldies tiek teikts uzņēmumiem, kas ir bijuši atsaucīgi un īstenojuši darba vidē balstītas mācības (DVB) un prakses, dodot iespēju profesionālo skolu audzēkņiem praktizēties reālā uzņēmumu vidē.

 Apbalvošanas ceremonija notika 09.11.2023.,"Rīgas cirkā".

Apbalvošana notika divās nominācijās - labākie prakšu uzņēmumi  un labākie darba vidē balstītu mācību uzņēmumi 2023. gadā, kā arī tika godinātas profesionālās izglītības iestādes un citi sadarbības partneri.


2023. gada 9. novembrī Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Rīgas Cirkā rīkotajā pasākumā “Dari un mācies, viss tikai sācies”, tika godināti SAM 8.5.1. projekta “Darba vidē balstītas mācības” labākie sadarbības partneri.
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola saka paldies LDDK ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” vadītājai Jolantai Vjaksei, prakšu apakšprojekta vadītājam Andrejam Bušenko, Latgales reģiona koordinatorei Līgai Šmatei, Nozaru ekspertu padomju koordinatoram darba vidē balstītu mācību organizēšanā Jurim Guntim Vjaksem un visai iesaistītajai komandai par veiksmīgu sadarbību un doto iespēju profesionālo izglītības programmu audzēkņiem iziet darba vidē balstītas prakses un iekļauties mūsdienu darba tirgū!

pasākuma dalībnieki


3.novembrī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas SP4-1.kursa, 10.a, 9.a,9.b klašu jaunieši kopā ar skolotājām Lilitu Kūkoju un Lienīti Galvanovsku devās ekskursijā uz Rīgu. Apmeklējām Latvijas Nacionālo bibliotēku, kuru iepazinām ar orientēšanās spēles palīdzību, startējot komandās, staigājot pa ēku un visos pieturas punktos atrodot atbildes - Latvijas kultūras kanona tautas tradīciju sadaļā iekļautās vērtības. Ielūkojāmies vērienīgākajā skaistuma industrijas pasākumā Baltijā - "Baltic Beauty - 2023 " Ķīpsalā, kas piedāvāja aktuālākās tendences skaistumkopšanā. Izmantojām populārākās skolēnu akcijas " Brauc ar klasi" piedāvājumu un atpūtāmies Līvu Akvaparkā. Dodoties mājās, secinājām, ka ekskursija - izdevusies, jo diena mums visiem bija notikumiem un aktivitātēm bagāta.


No visiem dārgumiem visvērtīgākais ir zināšanas-tās nevar nozagt, pazaudēt un iznīcināt. 2023. gada 3.novembra pēcpusdienā, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolas aktu zālē notika profesionālas vidējas izglītības programmas „Auklis” un „Vizuālā tēla stilists” audzēkņu izlaidums „Zem rudens zeltainiem zariem”. Šogad diplomus par profesionālo vidējo izglītību saņēma 14 absolventes. Ceļa vārdus jaunajām speciālistēm teica izglītības iestādes direktore Biruta Vizule, Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, audzinātājas Skaidrīte Veina un  Elita Gaile.  Absolventēm novēlam, lai vienmēr ir radoša doma, nemeklēt ar acīm, bet ar sirdi un vienmēr atcerēties  „Jo gūt var ņemot, gūt var dodot, dodot gūtais-neatņemams”. Paldies sakām arī prakses vadītājiem, par atsaucību, vienmēr laipni uzņemot praktikantes savās prakses vietās. Pasākumu ar priekšnesumiem iekrāsoja Marija Maslovska un Roberta Strazda.


erudīcijas spēles afiša


Turpinot pērn aizsākto tradīciju,arī šogad ‘’Swedbank’’ piedāvāja īpašu finanšu pratības iniciatīvu ‘’Naudas diena’’,kas notika 31.oktobrī tiešsaistē visā Latvijā.
Daži mūsu skolas klašu un kursu kolektīvi piedalījās ‘’Naudas dienas’’ aktivitātēs.Pasākums tika organizēts,lai skolēniem vieglā un saistošā veidā vairotu izpratni par naudas lietām.Tā bija tiešsaistes kopā mācīšanās,skatīšanās un darīšana,ekspertu pavadībā apgūstot dažādas naudai veltītas tēmas,bet noslēgumā-enerģiskās grupas ‘’Citi zēni’’ koncerts.
Pasākumā skolēni ieguva daudz jaunas un vērtīgas informācijas.Ceram,ka arī nākotnē būs iespēja piedalīties šādos pasākumos!

Inese Kokoreviča,
Klašu audzinātāju mācīšanās jomas vadītāja

10a klases dalībnieki


No 2023. gada 23. līdz 31. oktobrim Latvijā norisinājās Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļa, kuras mērķis bija veicināt medijpratību un informācijpratību sabiedrībā, lai uzlabotu cilvēku kritiskās domāšanas prasmes informācijas, mediju un tehnoloģiju jautājumos, kā arī sekmētu pilsonisko līdzdalību, pašizpausmi, ekonomisko attīstību valstī un vērstos pret dezinformāciju un maldinošu informāciju.
Balvu profesionālās un vispārizglītojošās skolas vidusskolas posma un kursu audzēkņus, par medijpratību un informācijpratību izglītoja Evita Arule - Balvu centrālās bibliotēkas Informācijas pakalpojumu punkta un radošās lasītavas vecākā bibliotekāre.

Lekciju vada Evita Arule


27.10.2023. BPVV "Mammadaba un ekoloģija" pulciņa dalībnieki piedalījās biedrības “Daibes ilgtspējas centrs” un SIA “ZAAO” dabas un tehnoloģiju parka “URDA” rīkotajā konkursā Ābola apritīgais ceļojums. Pasākuma laikā komanda prezentēja savu ābola recepti un vīziju tam, kā izmantot gatavošanas procesā radušos atkritumus, balstoties uz aprites ekonomikas un bioekonomikas pamatprincipiem. Pēc prezentācijām devāmies izpētes braucienā pa poligonu “Daibe”. Piedalījāmies Zanes Kopštāles biedrības “Zero waste Latvija’’ pārstāves vadītajā kompostveidošanas meistarklasē. Tikāmies  ar  aktieri, ābolu audzētāju Gati Gāgu un “Labas saknes” veselīgo našķu radītāju Dainu Eglīti-Antonu.

Vai Jūs atbalstāt ideju par jauniešu debašu kluba izveidi?