Ja vēlaties atšķirties ar savu individuālu tērpu, nāciet pie mums uz Balvu profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu, mēs jums iemācīsim to izgatavot.
Skolā audzēknes apgūst tērpa stila speciālista profesiju. Šajā laikā viņas iegūst profesionālas prasmes šūšanā, konstruēšanā un modelēšanā, apģērba dizainā, imidža un stila veidošanā, kā arī praktiskas iemaņas darbā ar profesionālām šūšanas iekārtām.
Skolā darbojas dažādi interešu izglītības pulciņi, kur var apgūt papildus prasmes ne tikai šūšanā, piemēram, “Dekoratīvā mašīnizšūšana”, “Abstrakto tērpu dizains un tehnoloģijas”, “Cepurnieks”, “Meistarstiķis”, “Variācijas”, bet arī defilē un stājas veidošanu.

Tekstilmozaīka kā mākslas veids ir strauji attīstījusies. Tās popularitāte ir augusi tieši pēdējos divdesmit gados. To izmanto apģērbu šūšanai, sadzīves priekšmetiem, interjeru objektiem un ar īpašu vērienu mākslas darbos.
Tekstilmozaīkas konkursi tiek rīkoti,lai popularizētu rokdarbu daudzveidību, tekstilmozaīkas tehniku pielietojumu un interesantu tekstila izstrādājumu izgatavošanu skolās un mācību iestādēs.
Septembra beigās Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" norisinājās noslēguma pasākums "Rīgas tekstilmozaīka 2017", uz kuru devās arī mūsu skolas 3. kursa audzēkne Elīna Kļanska, lai piedalītos tekstilmozaīkas konkursa „Mans dārzs” laureātu apbalvošanas ceremonijā.
Elīna saņēma ne tikai diplomu, bet arī Burdas Salona pārstāves Guntas Brūmanes simpātiju balvu un dāvanas.
Šajā tekstilmozaīkas konkursā piedalās dalībnieki no Vācijas, Krievijas, Latvijas, Austrijas, Slovākijas, Dānijas un Čehijas. Konkursa darbu izstāde – projekts tiks eksponēti katrā dalībvalstī. Projektam beidzoties, darbi tiks atgriezti autoriem.

A. Matule – Bordāne

Šajā mācību gadā skolā īpaša uzmanība tiek vērsta uz kompetencēs balstītu izglītību, kā arī labajiem darbiem, kas veltīti Latvijas simtgadei. Metodiskajā padomē tika nolemts, ka caurviju tēma visos mācību priekšmetos - „Latvija četros gadalaikos”. Pirmā apakštēma - “Latvija rudenī”. Oktobra pēdējā nedēļā, kad vispārējās vidējās izglītības izglītojamie bauda rudens brīvdienas, bet profesionālās izglītības audzēkņi mācās, pedagogi pulcējās uz meistarklases nodarbībām, lai dalītos pieredzē par veikumu pirmajos divos mēnešos.
Pirmā uzstājās valodu metodiskās komisijas vadītāja G.Čubare. Sadarbībā ar kolēģiem ir tapuši interesanti metodiskie materiāli, kā angļu valodas skolotājas Ineses Circenes izstrādātā krustvārdu mīkla par rudeni, G.Blaumas darba lapas par E.Virzas “Straumēniem”, M.Ločmeles darbs ar tekstu krievu valodā par rudeni, A.Krēmanes skolēnu radošo darbu apkopojums par valodu rudenī, S.Atvares izstrādātā prezentācija “Rudens latviešu autoru darbos”.Īpaši interesanti bija klausīties, kā skolotāja Gunita māca domrakstu, to izšujot.

Šī gada 19.oktobrī Balvu profesionālās un vispārizglītojošas vidusskolas skolēni apmeklēja pasākumu profesiju ekspedīciju “Kas meklē, tas atrod” , kura norisinājās Balvu Bērnu un jauniešu centrā.  Uzsākot ekspedīciju, izglītojamie sākotnēji tika sadalīti divās komandās, kurās piedalījās arī citu izglītības iestāžu  audzēkņi. Jauniešiem tika sniegta iespēja iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, uzzināt par katras profesijas specifiku, noskaidrot, kāda ir šo pārstāvju ikdiena un iegūt sev vērtīgas atziņas.

18.oktobrī Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) notika Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LLI-183 “Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders/Mobility”) dalībnieku tikšanās. Projekta sadarbības partneris ir Balvu novada pašvaldība, bet projekta īstenotājs BPVV. Tikšanās sākumā BPVV projekta koordinatore Kristīne Lele teica ievadvārdus un pastāstīja par izglītības iestādes lomu šajā projektā, kā arī mērķiem, ko vēlas sasniegt. Uz tikšanos bija ieradies Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs: “Prieks par lietām, kas ir vērstas uz izglītību. Paldies skolas direktorei Birutai un projekta vadītājai Kristīnei par darbu, ko viņas dara! Ieguvēji būs ne tikai izglītības iestādes un novada pārstāvji, bet arī kaimiņi no Lietuvas. Gribu arī novēlēt turpināt meklēt papildus iespējas, kas veicina skolēnu attīstību, darba spējas un iekļaušanos darba tirgū pēc mācību apgūšanas, jo tas turpmāk palīdzēs gan dzīvē, gan darba tirgū. Paldies visām iesaistītajām pusēm par projekta virzību, par to, ka arī mums ir tā iespēja piedalīties projektā, lai viss patiešām izdodas! Būšu patīkami pagodināts redzēt visas iekārtas darbībā”.

Šī gada 18.oktobrī BPVV norisinājās karjeras diena, kurā viesojās uzņēmēji un komemercdarbības konsultanti, kā arī citu izglītības iestāžu pārstāvji. Uzņēmēji ieradās, lai skolēniem pavēstītu personīgos veiksmes stāstus, par to, kā kļūt par veiksmīgu uzņēmēju, kā veiksmīgi darboties Latvijas darba tirgū. Komercdarbības pārstāvji Andris Kucins un Valdis Mitenbergs, atzina, ka ikvienam ir iespēja uzsākt savu biznesu un tam esot nepieciešami trīs priekšnosacījumi – izglītība, biznesa ideja un pieredze. Savukārt SIA “Eco Fabrika” īpašnieks Guntars Šults jauniešiem pavēstīja, ka galvenā ir vēlme darboties un sasniegt augstāku mērķi, censties, jo centība tiek pamanīta. Ikvienam ir iespēja sasniegt savus sapņus!

Šogad mūsu skola atsāka svinēt grāmatu svētkus kopā ar Balvu Centrālo bibliotēku. 13.oktobrī mums bija gods uzņemt savā skolā divus rakstniekus- Daci Vīganti un Vili Selecki. Uz tikšanos ar rakstnieci D.Vīganti devās 12.b klase, 2.RVT kurss un pārstāvji no 3.BPVV kursa. Rakstniece iepazīstināja ar savu stāstu krājumu „Ledus apelsīns,” atklājot gan krājuma nosaukumā slēpto ideju, gan iepazīstinot ar fragmentiņu no garstāsta, kas ir iekļauts šajā grāmatā. Mums bija lieliska iespēja dzirdēt arī stāstu, ko rakstniece nupat uzrakstījusi, bet kurš vēl nav nonācis lasītāju rokās. Rakstniece, iepazīstot mūsu skolu, bija patīkami pārsteigta par meiteņu un skolotājas Anitas Matules veidotajām tērpu kolekcijām, jo, kā izrādās, pēc 9.klases autore pati ir mācījusies par šuvēju. Viņa bija sajūsmā par redzēto, nosaucot to par augstāko modi.

  • Raivis Dokāns - 1. vieta 1500m un lodes grūšanā
  • Daniela Vizule - 2. vieta augstlēkšanā
  • Renāte Krilova - 3. vieta augstlēkšanā
  • Anastasija Borisenko - 2. vieta augstlēkšanā)
  • Dairis Duļbinskis - 1. vieta 100m un 3. vieta 400m
  • Loreta Trofimova - 2. vieta augstlēkšanā
  • Andis Tmenieks - 3. vieta 1500m
  • Dairis, Andis, Valdis un Armands - 3. vieta 4X110m stafetes skrējiens