H.L.Menkens

Caur krāsainu ziedu un pīlādžogu sārtiem ir sācies septembris - skolas laiks, un mums tas ir lielo pārmaiņu laiks, kas prasīs gan pacietību, gan mīlestību, gan prasmi vienam otru sadzirdēt un uzklausīt.

Kļūstot par Balvu profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu, mums paveras ceļš uz daudzām jaunām iespējām – tepat, uz vietas, mūsu jauniešiem paralēli labai vispārējai  izglītībai dot iespēju iegūt derīgu  un kvalitatīvu aroda prasmi, lai pēc tam viņi var sekmīgi konkurēt darba tirgū.

Tagad septembrī divas profesionālās izglītības programmas – šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija un kokizstrādājumu izgatavošana – tiek pieteiktas Izglītības kvalitātes valsts dienestā akreditācijai, lai mūsu 2.kursa audzēkņi, kuri labi mācīsies un apmeklēs nodarbības, varētu saņemt stipendiju, jo pašlaik līdz programmu akreditēšanai stipendiju saņems tikai 1. kursa audzēkņi.

Patīkami, ka novada pašvaldība atbalsta savus skolēnus un viņu ģimenes, jo tiek piešķirtas brīvpusdienas no 6.klases līdz 10.klasei ( 10.kl. ieskaitot), kā arī brīvpusdienas ēdīs 1.kursa studenti.

Mums visiem kopā ir jāprot būt atvērtiem pret visu jauno, nezināmo, un katra jauna iespēja jāuztver kā izaicinājums. Jāatceras, ka viss ir iespējams tikai tad, kad paši esam laimīgi, mierpilni un ar pozitīvu motivāciju.

Jaunajā mācību gadā visiem novēlu būt atvērtiem radošai enerģijai, dievišķai mīlestībai,  lai mūs visus vada iekšējā sirds gudrība!

Mūsu dzīve – tā ir šodiena! Mums pieder laiks, un svarīgi ir tas, kāda ir šī laika un šī brīža kvalitāte!

Atvēlēsim sev laiku un telpu izaugsmei!

Uz sadarbību,

jūsu direktore Biruta